Søndagstur


Etter frokost og etter å ha lest nesten hele forordet i Romanticism an Antology, som jeg kjøpte samme dag som jeg avsluttet ti års studier på Universitetet i Bergen, som et adjø til akademia og en omfavnelse av romantikken, gikk jeg en søndagstur med familien på Vestre Kirkegård og Carlsbergbyen. Analogien er forresten samlet av Duncan Wu. Fortsett å lese «Søndagstur»