Harald Hårfagre

Ghosh, S. (udatert). Review of Bruce Lincoln, Between History and Myth: Stories of Harald Fairhair and the Founding of the State. Speculum 91/2, 523-5. Hentet fra https://www.academia.edu/23347463/Review_of_Bruce_Lincoln_Between_History_and_Myth_Stories_of_Harald_Fairhair_and_the_Founding_of_the_State

Harald Hårfagre – en vestlandskonge – Norgeshistorie. (udatert). Hentet 30. mars 2017, fra http://www.norgeshistorie.no/vikingtid/artikler/0815-harald-harfagre-en-vestlandskonge.html

Harald Hårfagre fra Vestfold? – Norgeshistorie. (udatert). Hentet 30. mars 2017, fra http://www.norgeshistorie.no/vikingtid/artikler/0814-harald-harfagre-fra-vestfold.html

Harald Hårfagre og Danmark – Norgeshistorie. (udatert). Hentet 30. mars 2017, fra http://www.norgeshistorie.no/vikingtid/artikler/0816-harald-harfagre-og-danmark.html

Jakobsson, S. (udatert-a). Erindringen om en mægtig personlighed: den norsk-islandske historiske tradisjon om Harald Hårfagre i et kildekritisk perspektiv. Hentet fra https://www.academia.edu/1103432/Erindringen_om_en_m%C3%A6gtig_personlighed_den_norsk-islandske_historiske_tradisjon_om_Harald_H%C3%A5rfagre_i_et_kildekritisk_perspektiv

Jakobsson, S. (udatert-b). The Early Kings of Norway, the Issue of Agnatic Succession, and the Settlement of Iceland. Viator, 47, 171–188.

Koht, H. 1873-1965. (1955). Harald Hårfagre og rikssamlinga. Oslo: Aschehoug. Hentet fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007062600046

Narikawa, T. (udatert). Marriage between King Harald Fairhair and Snæfriðr, and their Offspring: Mythological Foundation of the Norwegian Medieval Dynasty? Hentet fra https://www.academia.edu/792360/Marriage_between_King_Harald_Fairhair_and_Sn%C3%A6fri%C3%B0r_and_their_Offspring_Mythological_Foundation_of_the_Norwegian_Medieval_Dynasty