Det sköna, glada Kopenhamn!

Teksten er hentet fra første del av kapittelet «Nordens Athen» i Lorentz Dietrichson memoarer, med den deilige og tidstypiske tittelen «Svundne tider : af en Forfatters Ungdomserindringer.  2 : Fra Upsala til Rom 1859-1862»1. Dietrichson kan sies å være Norges første kunsthistoriker og var en kulturell mastodont i sin samtid, med et kulturellt nettverk få kunne vise maken til. Han var bl.a. god venn med Henrik Ibsen og H.C. Andersen og åpnet svenske forfatteres øyne for de nye tider og impulser gjennom sitt virke som professor i Uppsala. Han skrev den svenske (Bonnier) og danske (Gyldendal) litteraturhistorie. Han får også æren av å ha reddet de gjenværende stavkirkene i Norge.

Fortsett å lese «Det sköna, glada Kopenhamn!»

Frederik V. Hegel formaner Bjørnstjerne Bjørnson om å holde seg til danske skriveregler

Bjørnstjerne Martinius Bjørnson (født 8. desember 1832 på Kvikne nord for Tynset, død 26. april 1910 i Paris)

I et brev fra februar 1870 gjør Frederik V. Hegel Bjørnstjerne Bjørnson oppmerksom på, at hans avvik fra det herlige danske vekker en anelse bekymringer i Klarebodene, både kommersielt og kulturelt sett, får man med seg.  Fortsett å lese «Frederik V. Hegel formaner Bjørnstjerne Bjørnson om å holde seg til danske skriveregler»