Å skrive Nørrebrogade

Nørrebro station er i en sørgelig forfatning og det understrekes av trafiklyset, selv om det nok er en nyere affære.

Jeg er i gamlebyen og på gamle tomter. Nok en gang går jeg fra Nørrebro Station til Dronning Louise-bro. Ideen er at jeg skal beskrive gaten på en eller annen måte. Det er måten som er det interessante, det tekstuelle, hvilke muligheter er det for å beskrive en gate? Det er jo ikke en ny idé, men her mener jeg hvordan beskrive det jeg føler er gatens atmosfære. Gater har til forskjell fra byer, en meget konkret identitet og egenart. En by er det mer abstrakt med, et par kodeord, et par vage bilder, med nødvendighet må de være vage, og klenge seg til det viktigste: Navnet: Stockholm, New York, Barcelona, London, Paris, Berlin, Budapest, Wien, Roma, Napoli, Oslo, Tokyo, Oberwölz Stadt.

Dette er andre gangen jeg går Nørrebrogade med dette formålet. Denne gang gikk jeg bevisst i et meget rolig tempo, langt roligere enn standardrytmen. Det var i ti-tiden, så solen var skarp og lå seg på skrå i denne første del av gatepartiet, relativt få mennesker på gaten, det var nok flere for to timer siden. Inntil Sankt Stefans Kirke gikk jeg på venstre side av gaten.